Každý, kdo chce dosáhnout vzdálený cíl, musí udělat mnoho malých kroků.
Helmut Schmidt
 

adaptace

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Bulletin TIMUR

Chcete dostávat do Vaší emailové schránky Bulletin TIMUR?
Indikátory ECI historie Tisk Email

Jak vznikly 

V roce 1999 byla Evropskou komisí zahájena iniciativa Společných evropských indikátorů (ve zkratce ECI, z anglického European Common Indicators), která proběhla ve dvou fázích – teoretické přípravě a pilotním testování.

Původně se diskuse rozvíjela kolem 18 témat pokrývajících více než 100 indikátorů. Výsledkem intenzivního procesu konzultací a jednání s místními úřady desítek evropských měst bylo zúžení seznamu na sadu 10 tématických indikátorů, dodatečně rozšířeným o souborný ukazatel ekologické stopy (Ecological Footprint). Indikátory jsou vytvořeny na základě šesti definovaných hledisek udržitelnosti a každý z indikátorů v sobě odráží různý počet těchto hledisek.

Testovací fáze sledování těchto indikátorů byla oficiálně odstartována na 3. Evropské konferenci o udržitelných městech v Hannoveru v roce 2000 a trvala do roku 2003. Do indikátorové iniciativy se postupem času dobrovolně zapojilo více než 160 místních úřadů v celé Evropě. Tyto města také poskytla získaná data pro účely prověření navržených metodiky i pro účely srovnávání. Výsledky testování jsou shrnuty v anglicky psané publikaci.

Budoucnost iniciativy ECI je nyní v rukou samotných místních samospráv. Evropská komise po ukončení pilotního testování nevyvíjí žádnou systematickou aktivitu týkající se ECI. Rostoucí zájem českých a moravských měst o tyto indikátory ukazuje, že iniciativa je životaschopná i bez „bruselského vedení“. Pro uplatnění indikátorů v našich městech byla nutná úprava a konkretizace obecné evropské metodiky, aby vycházela z místních podmínek a byla „přenositelná“ v rámci měst.  Shrnutí upravených metodických listů přináší tato příručka.

Základní prvky udržitelnosti, které tvoří podklady pro výběr indikátorů

  1. Rovnost a společenské začlenění (dostupnost přiměřených a cenově přijatelných základních služeb pro všechny, např. vzdělání, zaměstnání, energie, zdraví, bydlení, školení, doprava);
  2. místní správa/pravomoci/demokracie (účast všech skupin místní komunity na místních plánovacích a rozhodovacích procesech);
  3. lokální/globální vztahy (uspokojovat místní potřeby místně, od výroby po spotřebu a odpad; uspokojovat ty potřeby, které nelze uspokojit lokálně, udržitelnějším způsobem);
  4. místní hospodářství (sladit místní dovednosti a potřeby s dostupností zaměstnání a dalšími zařízeními tak, aby co nejméně ohrožovaly přírodní zdroje a životní prostředí);
  5. ochrana životního prostředí (přijmout přístup vytváření ekosystémů; minimalizovat využívání přírodních zdrojů a půdy, tvorbu odpadů a znečišťujících emisí, chránit biologickou rozmanitost);
  6. kulturní dědictví/kvalita vybudovaného životního prostředí (ochrana, zachování a rehabilitace historických, kulturních a architektonických hodnot, včetně budov, památníků, událostí; rozšiřovat a chránit přitažlivost a funkčnost prostor a budov.

 

 

Interní sekceKontakt

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
Olšanská 55/5 
Praha 3, 130 00

Tel +420 602 435 421
e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Další kontaktní údaje

 

Podpora

Děkujeme

Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj

SFZP_H_CMYK

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Norske-fondy Logo

EHP-fondy Logo


mhmpmsmt

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

logo flanders smalllogo matralogo esf