Každý, kdo chce dosáhnout vzdálený cíl, musí udělat mnoho malých kroků.
Helmut Schmidt
 

adaptace

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Bulletin TIMUR

Chcete dostávat do Vaší emailové schránky Bulletin TIMUR?
Co je indikátor Tisk Email

Indikátory představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. Vzhledem k tomu, že je řeč o udržitelném rozvoji, jde o sledování jevů, které s tímto tématem úzce souvisí.

Příkladem může být indikátor "veřejná zeleň". U něj můžeme sledovat například údaje týkající se počtu pokácených a nově vysazených stromů na veřejných pozemcích. Jako měřítko pro hodnocení indikátoru bude stanoven poměr těchto dvou hodnot vyjádřený za časovou jednotku sledování. Můžeme vycházet i z jiných údajů, např. poměr nově vzniklých ploch veřejné zeleně a ploch, které ustoupily výstavbě nebo jinému využití půdy.

Správně zvolený indikátor místního udržitelného rozvoje v sobě odráží, mimo jiné, hlediska sociální spravedlnosti, zájmy místní ekonomiky a ochrany životního prostředí, ale zároveň také snahu o posílení role místní samosprávy nebo zabezpečování místních potřeb na místní úrovni. Indikátory umožňují vidět problematické oblasti a ukázat cestu k jejich nápravě. Uplatnění jednotné sady zvolených indikátorů umožní mimo jiné posoudit, jak si daná obec vede ve srovnání s jinými a usnadňuje poznání jejích silných a slabých stránek.

Indikátory, které si společnost vybere, aby mohla vydávat zprávy o sobě pro sebe, mají překvapivou moc. Odráží společně sdílené hodnoty a formují společná rozhodnutí. Společnost, která sleduje tahy lososů ve své řece nebo řeší bezpečnost na svých ulicích, volí jiné možnosti než  společnost která věnuje pozornost pouze růstu ekonomiky, měřeném pomocí HDP.

Důležitou skupinou místních indikátorů udržitelného rozvoje jsou tzv. programové indikátory uplatňované ve strategických (plánovacích) procesech. Ty slouží jako kontrolní nástroj pro vyhodnocování účinnosti a úspěšnosti naplánovaných opatření (například v rámci strategických plánů rozvoje města). Jsou vypracovávány v průběhu plánovacích procesů vždy specificky pro daný účel.

Snahy o sledování indikátorů udržitelného rozvoje jsou rozvíjeny nejen na místní, ale i na národní a mezinárodní úrovni. Kromě sady Společných evropských indikátorů existuje i řada dalších pokusů o standardizaci jednotných indikátorových sad (viz. seznam internetových adres na konci příručky). Na místní úrovni existuje řada příkladů ze zahraničí (Německo, Velká Británie, USA, Kanada atd.).

 

 

Interní sekceKontakt

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
Olšanská 55/5 
Praha 3, 130 00

Tel +420 602 435 421
e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Další kontaktní údaje

 

Podpora

Děkujeme

Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj

SFZP_H_CMYK

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Norske-fondy Logo

EHP-fondy Logo


mhmpmsmt

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

logo flanders smalllogo matralogo esf