Každý, kdo chce dosáhnout vzdálený cíl, musí udělat mnoho malých kroků.
Helmut Schmidt
 

adaptace

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Bulletin TIMUR

Chcete dostávat do Vaší emailové schránky Bulletin TIMUR?
Ekologická stopa člověka Tisk Email

Výpočet osobní ekologické stopy

Pomocí výpočtu osobní ekologické stopy můžeme zjistit, jak udržitelný je náš životní styl. Každý jedinec (organismus) na Zemi je ve vzájemném působení s prostředím, ve kterém žije, neboli každá naše činnost nějakým způsobem ovlivňuje naše životní prostředí. Na stránkách www.hraozemi.cz v sekci "Spočítejte si ekostopu" je možné po vyplnění on-line dotazníku zjistit velikost vlastní ekologické stopy. Iniciativa TIMUR se podílela na vývoji tohoto kalkulátoru.

hra_o_zemi

Pokud se po výpočtu cítíte trochu provinile, podívejme se společně podrobněji na jednotlivé kategorie výpočtu ekologické stopy. Největší položkou ekologické stopy bývají zpravidla POTRAVINY. Přitom například preferencí konzumace pouze českých potravin, navíc jen z poloviny z celé spotřeby průmyslově zpracovaných a balených, a částečným omezením konzumace živočišných výrobků (pomůžeme tak tělu i snížit cholesterol) můžeme naši výslednou ekologickou stopu snížit až o 0,5 gha. K přírodě šetrné je zejména pěstování tzv. biopotravin.

Biopotraviny jsou produkty ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství je formou obhospodařování půdy bez používání chemických prostředků s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví hospodářských zvířat. Biopotraviny na rozdíl od klasických potravin neobsahují chemická aditiva, konzervanty, stabilizátory, umělá barviva atd. Je prokázáno, že biopotraviny mají vyšší obsah vitamínů, zejména vitamínů C a E a vyšší obsah minerálních látek.Ekologicky vypěstovaná zelenina má nižší obsah dusičnanů až o 50% a nižší obsah pesticidů o více než 90 % v porovnání s konvenční zeleninou. Konzumací biopotravin tedy pomáháme nejen přírodě, ale i sobě. Nesmíme ale zapomínat, že například koupením biorozinek dovezených z Turecka podpoříme sice ekologické hospodaření v Turecku, ale za cenu poškození životního prostředí vlivem dopravy těchto rozinek do našich obchodů. Podpora by tedy měla patřit v první řadě domácím produktům.

Další velkou položkou je BYDLENÍ. V tomto případě jde zejména o energetickou spotřebu. Nejšetrnějším způsobem získávání energie je využívání alternativních zdrojů energie, tedy využívání síly větru, vody, slunečního záření, biomasy a teplotních změn prostředí (geotermální energie, tepelná čerpadla). Naproti tomu užíváním fosilních paliv se poškozuje jak příroda, tak i zdraví lidí. Důvody jsou jednoznačné: spalováním fosilních paliv se do ovzduší uvolňují různé škodlivé plyny (oxid uhličitý – má vliv na změnu klimatu, oxid uhelnatý – je jedovatý, oxid siřičitý a oxidy dusíku – způsobují kyselé deště a další) a prach (způsobu je dýchací obtíže), navíc jejich dobýváním se devastuje krajina. Energiemi bychom měli ale v první řadě šetřit, zbytečně nesvítit v místnostech, ve kterých se nikdo nevyskytuje, vypínat všechny elektrické přístroje vytažením ze zásuvky (i v režimu Stand-by přístroj spotřebovává elektřinu), nepřetápět místnost tak, že se musí každou chvíli větrat (přetápění na vyšší teploty zvyšuje spotřebu energie na vytápění, každý 1°C zvýší spotřebu o 6 %) atd. Teplo i peněženku šetří také kvalitní zateplení domu (nejmenším a nejjednodušším krokem k úsporám je utěsnění oken a dveří).

DOPRAVA je další významnou položkou ekologické stopy. Bez dopravy se zcela jistě neobejdeme, ale pokud chceme myslet na přírodu, měli bychom uvažovat o určitých zásadách. Samozřejmě nejšetrnější osobní dopravou je chůze. Chodit denně pěšky je nejenom šetrné, ale i prospěšné pro naše zdraví. Stejně tak můžeme nahlížet i na cyklistiku. V případě větších vzdáleností jsou ovšem tyto dva způsoby dopravy fyzicky i časově příliš náročné či rovnou nemožné. Z dalších možností dopravních prostředků je nejekologičtější vlak. Naopak silniční (a letecká) doprava představuje pro přírodu i zdraví člověka velkou zátěž. Přesto, pokud se tomuto způsobu dopravy vyhnout nemůžeme, jsou určité možnosti, jak náš dopad zmírnit: využíváním služeb městské hromadné dopravy, používáním automobilů s malou spotřebou nebo s hybridním či jiným alternativním pohonem, spolujízdami (např. tzv. car-sharing), omezením letecké dopravy, upřednostňováním domácích produktů před zahraničními apod. 

Posledními dvěma položkami jsou ZBOŽÍ a SLUŽBY. Pokud bychom chtěli snížit svou ekologickou stopu položky zboží, měli bychom se při nákupu jakéhokoliv výrobku řídit několika pravidly: Prvním z nich by měla být otázka, zda daný výrobek opravdu potřebujeme. Pokud ano, měla by nás zajímat celá historie výroby a životnost tohoto výrobku včetně jeho likvidace. Dopad životního cyklu konkrétního výrobku (nebo i služby) je u některých již odhadnutelný pomocí tzv. metody Life Cycle Analysis (zkr. LCA, česky „metoda posuzování životního cyklu produktu"), který bychom měli poté porovnat s dopady ostatních výrobků jiných výrobců. Nejlepší výrobek splňuje tato obecná kritéria: spotřeba surovin, nutná k jeho výrobě, je nízká a celý výrobní proces i likvidace vzniklého odpadu respektuje přírodní limity a lidská práva.

Takový výrobek by měl být nejlépe z lokálního trhu, neměl by se převážet na velké vzdálenosti, měl by být lehce přírodně rozložitelný nebo alespoň recyklovatelný a pokud možno bez zbytečných obalů. 

 

 

Interní sekceKontakt

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
Olšanská 55/5 
Praha 3, 130 00

Tel +420 602 435 421
e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Další kontaktní údaje

 

Podpora

Děkujeme

Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj

SFZP_H_CMYK

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Norske-fondy Logo

EHP-fondy Logo


mhmpmsmt

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

logo flanders smalllogo matralogo esf