Každý, kdo chce dosáhnout vzdálený cíl, musí udělat mnoho malých kroků.
Helmut Schmidt
 

adaptace

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Bulletin TIMUR

Chcete dostávat do Vaší emailové schránky Bulletin TIMUR?
Ekologická stopa Tisk Email

Co je ekologická stopa?

Ekologická stopa je plocha tzv. ekologicky produktivní země (zahrnuje pevninu i vodní plochu), kterou člověk (resp. město, stát, lidstvo) ročně potřebují k zajištění všech zdrojů a k likvidaci odpadů. K výpočtu se používá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodní ploch nutných k vyprodukovaní daných zdrojů a k asimilaci odpadů, při používání daných technologií. Vzhledem k tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a znečistění, které produkují, ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří ES součet všech ploch z různých částí Země, odpovědných za naší spotřebu.


Ekologická stopa města

logo_ES_mesta

Ekologická stopa města je komplexním ukazatelem environmentální udržitelnosti města. Převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo, atd.) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě a odpady, které vytvoří, na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou.

Výpočet ekologické stopy města lze stanovit na specializovaných stránkách vytvořených iniciativou TIMUR na www.ekostopa.cz/mesto.

Ekologická stopa školy

logo_ES_skoly

Ekologická stopa je vhodným prostředkem ve výuce na základních a středních školách. TIMUR z toho důvodu připravil základní materiály pro výuku ve školách. TIMUR dále připravil a distribuuje putovní výstavu či zajišťuje přednášky na dané téma.

Výpočet ekologické stopy školy , návrh výukového modulu, nabídku putovní výstavy či základní metodické materiály lze nalézt na specializovaných stránkách vytvořených iniciativou TIMUR na http://www.ekostopa.cz/skoly.

Ekologická stopa úřadu

Ekologická stopa je vhodným nástrojem pro stanovení environmentálního zatížení provozu úřadu (městského nebo krajského). Základem pro výpočet ekologické stopy je shromáždění podrobných údajů o spotřebě energií, materiálů, dopravy zaměstnanců a služeb souvisejících s fungováním úřadu. Výsledek ekologické stopy úřadu je pro orientační srovnání přepočten na pracovníka úřadu a dá se využít zejména pro hodnocení záteže úřadu na životné prostředí.

Ekologická stopa jídla

Potraviny jsou důležitou oblastí spotřeby, která se dotýká každého z nás. Ekologická stopa jídla kvantifikuje náročnost jednotlivých typů potravin vyjádřenou v jednotkách plochy (gha). “Průměrný Čech” tedy za rok projí 1,4 gha, což odpovídá ekologické stopě celkové spotřeby průměrného obyvatele Afriky či států jako Vietnam či Uganda.

Ekologická stopa člověka

Pomocí výpočtu osobní ekologické stopy můžeme zjistit, jak udržitelný je náš životní styl. Každý jedinec (organismus) na Zemi je ve vzájemném působení s prostředím, ve kterém žije, neboli každá naše činnost nějakým způsobem ovlivňuje naše životní prostředí. Na stránkách www.hraozemi.cz v sekci "Spočítejte si ekostopu" je možné po vyplnění on-line dotazníku zjistit velikost vlastní ekologické stopy. Iniciativa TIMUR se podílela na vývoji tohoto kalkulátoru. Více zde.

 

 

Interní sekceKontakt

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
Olšanská 55/5 
Praha 3, 130 00

Tel +420 602 435 421
e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Další kontaktní údaje

 

Podpora

Děkujeme

Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj

SFZP_H_CMYK

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Norske-fondy Logo

EHP-fondy Logo


mhmpmsmt

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

logo flanders smalllogo matralogo esf